Informatii utile

Acte necesare pentru obtinere ajutor inmormantare Casa Pensiilor

În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale - cupon pensie decedat - certificat de deces (original + copie) - acte din care să rezulte cheltuielile de deces* - actul de identitate al solicitantului (original + copie) - certificatul de căsătorie (original + copie)
b. FIU (FIICĂ)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale - cupon pensie decedat - certificat de deces (original + copie) - acte din care să rezulte cheltuielile de deces* - actul de identitate al solicitantului (original + copie) - certificatul de naştere (original + copie) - certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă
c. MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale - cupon pensie decedat - certificat de deces (original + copie) - acte din care să rezulte cheltuielile de deces* - actul de identitate al solicitantului (original + copie) - actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie)
d. NEPOT (NEPOATĂ)
- cerere tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale - cupon pensie decedat - certificat de deces (original + copie) - acte din care să rezulte cheltuielile de deces - actul de identitate al solicitantului (original

Deces in tara

Inregistrarea decesului produs pe raza administrativ - teritoriala locala.

Deces in strainatate

Un membru al familiei sau o ruda, cetatean roman, a decedat in alta tara..

Transportul corpului neinsufletit

Transportul corpului neinsufletit catre sau in Romania.